• Aktualności

      • Spotkanie z funkcjonariuszami Policji.

       23.05.2022

       Dnia 18.05.2022 r. odbyło się w naszej szkole spotkanie z funkcjonariuszami Policji. Przeprowadzono pogadanki w dwóch grupach wiekowych. Zagadnienia poruszone  dla klas 0-III dotyczyły:

       • Bezpiecznego powrotu do domu ze szkoły w tym agresji słownej i fizycznej.
       • Zakazu (samodzielnej) jazdy na rowerach/ brak karty rowerowej i jego skutki.
       • Brawury na rowerze i na drodze.
       • Kontaktów z nieznajomymi w Internecie i ich skutki.

       Dzieci miały okazję zapoznać się z umundorowaniem Policjantów, a także zobaczyć pojazd  i zapoznać się z bliska z dźwiękiem sygnałów radiowozu, co wzbudziło wiele emocji. Dla uczniów klas IV-VIII przygotowano pogadanki dotyczące:

       • Agresji rówieśniczej w drodze do i ze szkoły w tym słownej i fizycznej.
       • Niszczenia mienia w szkole i poza nią oraz skutki prawne.
       • Cyberprzemocy.
       • Przestrzegania zasad wynikających ze statutu szkoły oraz konsekwencji ich łamania ( używanie telefonów komórkowych, e -papierosów).

       Poruszane tematy cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uczniów, o czym świadczyły liczne pytania kierowane do Policjantów. Fachowe przeprowadzenie zajęć przez specjalistę w dużym stopniu przyczyniły się do wzrostu świadomości zachowań ryzykownych i bezpiecznych wśród uczniów oraz, mamy nadzieję, że pozytywnie wpłynie na ich zachowanie w szkole i poza nią. Zajęcia z przedstawicielem Policji są jednymi z wielu działań realizowanych w ramach programu profilaktycznego naszej szkoły. (U.D)

      • XI Ogólnopolski Tydzień Świadomości Czerniaka

       19.05.2022

       Budowanie świadomości oraz zachęcenie do rozwagi i ochrony skóry przed promieniami UV podczas wakacyjnego odpoczynku to cel XI Tygodnia Świadomości Czerniaka, rozpoczynającego się 17 maja. Za pośrednictwem tegorocznego hasła „Baw się dobrze! #NIEspieczRAKA" zwracamy uwagę na konieczność przestrzegania zasad profilaktyki wśród wszystkich dorosłych, bez względu na wiek, preferencje i wybrany sposób spędzania wolnego czasu na zewnątrz – aktywnie, na sportowo i w biegu czy spokojnie, na leżaku we własnym ogrodzie.

       Ambasadorkami XI Tygodnia Świadomości Czerniaka zostały aktorki, mama i córka, Maria Winiarska oraz Zofia Zborowska-Wrona. W myśli zasady „Baw się dobrze! #NIEspieczRAKA" zachęcają wszystkich do rozwagi i priorytetowego traktowania swojego zdrowia, bez konieczności rezygnowania ze swoich ulubionych aktywności.

       LINK: https://www.youtube.com/watch?v=3bvavaHANdg

      • Spotkanie ze strażakami

       19.05.2022

       13 maja br. uczniowie klas 0- III wzięli udział w spotkaniu ze strażakami OSP w Sromowcach Wyżnych. O pracy strażaka opowiedzieli nam: Pan Jacek Górecki oraz Pan Antoni Pierwoła. W interesujący sposób dokonali oni prezentacji stroju strażaka oraz urządzeń używanych w trakcie akcji ratowniczej. Dzieci były zachwycone nowym samochodem strażackim. Z zaangażowaniem ćwiczyły też użycie hydronetki wodnej. Spotkanie przebiegło w miłej i serdecznej atmosferze. Serdecznie dziękujemy Panom za poświęcony nam czas.(M.P.)

      • Święto Konstytucji 3 Maja

       11.05.2022

       W coroczny kalendarz uroczystości w naszej szkole wpisana  jest uroczysta akademia z okazji Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Klasa VI przygotowała żywą lekcję historii, która przeniosła nas w odległe czasy, minione wieki, by słowem i piosenką przybliżyć tamte wzniosłe wydarzenia związane z uchwaleniem tej Ustawy Rządowej. Świat idzie z postępem: komputer, Internet, nowoczesne technologie, ale historia naszego kraju to skarb, który każdy Polak powinien nosić w sercu! (Z.M)

      • Zajęcia terenowe w Pienińskim Parku Narodowym

       10.05.2022

       10 maja uczniowie klasy 5 wraz z wychowawczynią p. J. Kobylarczyk oraz p. M. Janczy uczestniczyli w zajęciach organizowanych przez  Pieniński Park Narodowy.  Wyjście na szlak rozpoczęliśmy od przypomnienia zasad obowiązujących na terenie parku. Póżniej udaliśmy się na Halę Majerz,  tam czekało na nich pierwsze zadanie, które polegało na rozpoznawaniu elementów krajobrazu, nanoszeniu ich na mapki i wyznaczaniu kierunków. W trakcie lekcji w terenie uczniowie poznali historię i zasady działania Pienińskiego Parku Narodowego oraz skutki ingerencji człowieka w krajobraz. Później udaliśmy się na Zamek Czorsztyński, gdzie została przybliżona  historia i teraźniejszość zamku. Jak widać na zdjęciach pogoda nam dopisała.  (J. K)

      • Wycieczka w ramach koła SKKT

       10.05.2022

       Grupa uczniów z klas 7 i 8 wzięła udział w wycieczce w ramach koła SKKT, która odbyła się 5.05.2022r. Ze względu na zmienną pogodę tego dnia, trasa wycieczki w Małe Pieniny uległa małej zmianie. Odwiedziliśmy kościoły w Szlachtowej i Jaworkjach, które wcześniej były cerkwiami greckokatolickimi i ich wystrój pozostał w formie pierwotnej. Dalej przeszliśmy Rezerwatem Białej Wody. Po wyjściu szlakiem do schroniska pod Durbaszką, grupa przeszła przez Wysoki Wierch do Szlachtowej, skąd wróciliśmy do domu. Niesprzyjająca początkowa aura, okazała się jednak łaskawa i pogoda dopisała wędrówce. (B.N-B)

      • Odkrywamy własne talenty

       09.05.2022

       Każdy uczeń jest do czegoś uzdolniony, a wykrywanie tych zdolności jest bardzo ważnym zadaniem szkoły. Tyle jest rodzajów zdolności, ile jest rodzajów działalności ludzkiej i każdemu rodzajowi działalności odpowiada rodzaj zdolności. Często jednak nawet wysokie uzdolnienia nie wystarczają do osiągnięcia sukcesu na miarę własnego talentu, jeżeli nie jest on wsparty rzetelną pracą i pomocą ze strony nauczyciela. Toteż wdrażanie uczniów do systematycznej pracy nad własnym rozwojem stanowi szczególnie ważną część składową działań pedagogicznych dynamizujących rozwój ich zainteresowań i uzdolnień. Uczestnictwo w zajęciach plastycznych i konkursach plastycznych sprzyja kształtowaniu osobowości i rozwijaniu zainteresowań. Kierując się tym wyzwaniem stawianym przed nauczycielami stwarzamy uczniom możliwość uczestniczenia w różnych konkursach. Nasi uczniowie mogą się pochwalić udziałem w wielu konkursach plastycznych.

        „Dzieło św. Mikołaja podejmowane przez współczesnych”

       „Po co słoń trąbę ma”

       „Niepodległość”

       „Duch natury”

       „Mój wymarzony lizak”

       „Szanuj wodę chroń przyrodę”

       „Moja wymarzona złota rybka”

       Chociaż nie udało nam się zdobyć uważamy zasłużonych  nagród, bo prace wysyłane na konkursy były przepiękne, to i tak cieszymy się, że uczniowie zyskali wiele umiejętności, które wykorzystają na  przyszłość. Ukształtowali i udoskonalili umiejętność koncentracji uwagi. Pobudzili aktywność umysłową, wyobraźnię,  fantazję, krytycyzm.

       Tematy plastyczne dotyczyły  różnych dziedzin życia. Były to konkursy związane z przyrodą, ochroną środowiska, poruszały zagadnienia związane z tradycją i polskością. To bogactwo tematów pozwoliło uczniom rozbudzać ciekawość poznawczą, pozwalało na samodzielne rozwiązywanie napotkanych problemów z wykorzystaniem posiadanej wiedzy, szybkości podejmowania decyzji.

       Dziękujemy uczniom i rodzicom  za ogromne zaangażowanie i mam nadzieję, że na sukcesy nie będziemy długo czekać, a zdobyte doświadczenie utoruje nam drogę do zwycięstwa. (N. H)

        

      • Nasza twórczość plastyczna

       09.05.2022

       Klasa IV poznała nową technikę rysunkową. Pastel to technika, która polega na ścieraniu i wcieraniu w papier lub karton pigmentów barwnych pałeczek, bez udziału płynnych tworzyw malarskich. Pracując bokiem kredki, namalujemy szeroką smugę, którą można rozcierać czy wielokrotnie nawarstwiać, uzyskując efekt zbliżony do malowidła olejnego. Pracując czubkiem kredki, uzyskujemy cienkie linie i delikatne ślady, kojarzące się raczej z rysunkiem.  Uczniowie wykonali piękne prace związane z symboliką i tradycjami świąt  wielkanocnych. Na tablicy wystawowej podziwiać można również rzeźby wykonane z papieru szarego, to dzieło utalentowanych piątoklasistów, którzy nie bali się wyzwania i również  pokazali co potrafią.Klasa IV poznała nową technikę rysunkową. Pastel to technika, która polega na ścieraniu i wcieraniu w papier lub karton pigmentów barwnych pałeczek, bez udziału płynnych tworzyw malarskich. Pracując bokiem kredki, namalujemy szeroką smugę, którą można rozcierać czy wielokrotnie nawarstwiać, uzyskując efekt zbliżony do malowidła olejnego. Pracując czubkiem kredki, uzyskujemy cienkie linie i delikatne ślady, kojarzące się raczej z rysunkiem.  Uczniowie wykonali piękne prace związane z symboliką i tradycjami świąt  wielkanocnych. Na tablicy wystawowej podziwiać można również rzeźby wykonane z papieru szarego, to dzieło utalentowanych piątoklasistów, którzy nie bali się wyzwania i również  pokazali co potrafią. (N.H)

        

        

      • Lekcja przyrody z pracownikiem PPN

       25.04.2022

       22 kwietnia  uczniowie klasy II i III udali się nad ,,Żabi staw,” gdzie czekał już na nich Pan M. Broźny -pracownik Pienińskiego Parku Narodowego. Pan Marcin w ciekawy sposób przybliżył dzieciom wiadomości na temat życia i migracji ropuch i żab, które należą do gatunku płazów bezogonowych. Duże emocje u uczniów wywarł pokaz tych pożytecznych w świeci przyrody ropuszek, które jednak często z powodu swej ,,urody,” budzą niechęć wśród ludzi. Ta bogata w  informacje lekcja przyrody w ,,Dniu Ziemi,” połączona z obserwacjami przyrodniczymi  wywarła na uczniach duże przeżycia. ( B.P)

      • Spotkanie z pielęgniarką

       25.04.2022

       18 kwietnia po raz kolejny odwiedziła uczniów kl. pierwszej pielęgniarka szkolna. Zajęcia na temat „Udzielania pierwszej pomocy” miały charakter teoretyczny jak również praktyczny. W czasie zajęć uczniowie mieli okazję poćwiczyć na manekinie (jak prawidłowo należy ułożyć poszkodowanego, kiedy wezwać pomoc, znajomość numerów alarmowych). Dzięki takim zajęciom uczniowie uczyli się odpowiedzialności za siebie i innych. (B.J-D)

      • Światowy Dzień Ziemi

       24.04.2022

       22 kwietnia w naszej szkole dobył się apel z okazji Dnia Ziemi. Każdego dnia korzystamy z jej zasobów, cieszymy oczy bogactwem i pięknem, które przed nami roztacza. Mimo to, wciąż przyczyniamy się do jej zanieczyszczenia i degradacji. Uczniowie klasy V pod okiem swojej wychowawczyni przygotowali program artystyczny pt.: „To i owo o ekologii”.  Przypomnieli całej społeczności szkolnej, że każdy z nas może dbać o  środowisko oraz zapobiegać jego zanieczyszczeniu poprzez własną postawę. Apelujemy do wszystkich - dbajmy o Ziemię, nie tylko w dniu jej święta. Mamy ją tylko jedną! (J.K)

      • Dzień hobby

       15.04.2022

       Człowiek bez pasji nudzi swoją duszę.

       Hobby (pasja, pot. konik) – czynność wykonywana dla relaksu w czasie wolnym od obowiązków. Może łączyć się ze zdobywaniem wiedzy w danej dziedzinie, doskonaleniem swoich umiejętności w pewnym określonym zakresie, albo też nawet z zarobkiem — głównym celem pozostaje jednak przyjemność płynąca z uprawiania hobby.

       13 kwietnia odbył się w szkole „Dzień hobby”. W tym dniu uczniowie mogli zaprezentować swoje zainteresowania, pokazać innym, co lubią robić w wolnym czasie i poopowiadać o swoich kolekcjach. Formy tej prezentacji były naprawdę różne i bardzo ciekawe – uczniowie przygotowali filmy, zdjęcia, książki, plakaty, przynieśli niektóre eksponaty, medale, elementy strojów. Było to bardzo ciekawe oraz inspirujące wydarzenia. (J.K)

      • Pienińska Szkoła Branżowa - oferta edukacyjna

       11.04.2022

       6 kwietnia klasa ósma miała przyjemność gościć na godzinie wychowawczej przedstawicieli z Pienińskiej Szkoły Branżowej w Szczawnicy. Czas upływał wszystkim bardzo miło i szybko przy opowiadaniach Pani Dyrektor, która opisała jak wygląda nauka, poznawanie świata oraz integracja i życie pozalekcyjne uczniów. Nie zabrakło wiedzy z zakresu doradztwa zawodowego, jak również elementów zabawy i zdrowej rywalizacji w przygotowanych dla naszych òsmoklasistòw zadaniach. (M.K)

      • Niecodzienna lekcja przyrody

       07.04.2022

       W dniu 06.04.2022r. klasa IV wraz z nauczycielami wybrała się na wcześniej zaplanowaną lekcję przyrody w terenie. Celem zajęć były zmiany zachodzące w przyrodzie wiosną, obserwacja płazów, rozpoznawanie gatunków roślin i zwierząt najbliższej okolicy. Jednak na miejscu zajęć spotkała nas niezwykła niespodzianka. Zobaczyliśmy bobra, który spokojnie siedział na brzegu stawu. Okazało się, że utknął tam w ogrodzeniu elektrycznym zabezpieczającym miejsce rozrodu płazów przed niepożądanymi gośćmi, jakimi są wydry. Na miejscu był również obecny pracownik PPN, który pomógł bezpiecznie wydostać się bobrowi. Podzielił się również z nami ciekawymi informacjami. Bóbr wyszedł z ogrodzenia i spokojnie oddalił się w kierunku pobliskich żeremi.

       To była niezwykle ciekawa i pouczająca lekcja. Pozwoliła nam nie tylko osiągnąć cel zajęć, ale także na żywo obserwować ciekawy, chroniony gatunek, jakim jest bóbr europejski, którego bardzo trudno spotkać w ciągu dnia.  (JW.)

      • Kiermasz wielkanocny

       03.04.2022

       Uczniowie klasy V wraz z p. Jadwigą Kobylarczyk i p. Katarzyną Jabłońską-Rola od kilku tygodni wykonywali kartki i stroiki. Własnoręcznie wykonane ozdoby wielkanocne można było podziwiać podczas kiermaszu wielkanocnego, który odbył się w niedzielę 3 kwietnia przy kościele po mszach świętych. To wydarzenie wprowadziło mieszkańców w nastrój zbliżających się świąt i przypomniało, że  Wielkanoc tuż, tuż. Kiermasz cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Dziękujemy wszystkim, którzy zakupili ozdoby, które zapewne znajdą się na wielkanocnych stołach. (J.K)

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa im. dh. Olgi Małkowskiej w Sromowcach Wyżnych
   • sp_sromowcewyzne@czorsztyn.pl
   • (+18) 262-97-02
   • Szkoła Podstawowa im. dh. Olgi Małkowskiej 34-443 Sromowce Wyżne, Nad Zalew 12 Poland
   • e-puap - /spsromowcewyzne/SkrytkaESP