• Opieka zdrowotna

   • Uczniowie Szkoły Podstawowej im. dh Olgi Małkowskiej w Sromowcach Wyżnych objęci są opieką stomatologiczną na mocy porozumienia zawartego w dniu 1 września 2019 r. w Maniowach pomiędzy gminą Czorsztyn a Samodzielnym Publicznym Gminnym Ośrodkiem Zdrowia w Maniowach. Opieka stomatologiczna realizowana jest w gabinecie stomatologicznym zlokalizowanym w Ośrodku Zdrowia w Maniowach.

    Zakres opieki stomatologicznej dotyczy:

    1) Wykonywania świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia- określonych w przepisach wydanych na podstawie art.31 d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji.

    2) Wykonywania profilaktycznych świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia - określonych w przepisach wydanych na podstawie art.31 d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji.

    3) Współpracy lekarzy dentysty z pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania albo higienistką szkolną oraz dyrektorem szkoły w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia jamy ustnej oraz profilaktyki próchnicy zębów u uczniów.

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa im. dh. Olgi Małkowskiej w Sromowcach Wyżnych
   • (+18) 262-97-02
   • Szkoła Podstawowa im. dh. Olgi Małkowskiej 34-443 Sromowce Wyżne, Nad Zalew 12 Poland
   • e-puap - /spsromowcewyzne/SkrytkaESP