• Historia

   • Pierwsze wiadomości o tzw. „szkółce niedzielnej” w Sromowcach Wyżnych pojawiają się w XVIII wieku( 1723). Z roku 1866 pochodzi wzmianka o funkcjonowaniu jednoklasowej szkółki w tejże miejscowości. Szkółka znajdowała się w budynku plebanii (gdzie obecnie jest Remiza OSP).   Prawdopodobnie jeszcze przed rokiem 1889 wymurowano budynek szkolny z mieszkaniem dla nauczyciela (obecnie Izba Regionalna). Klasy w szkołach ludowych były podzielone na 4 stopnie, do których uczniowie uczęszczali 6 lat. 

            

    Przez pewien czas nauczanie odbywało się również w prywatnych domach oraz w budynku Remizy OSP.   

            

                           

    We wrześniu 1968 roku dzieci rozpoczęły naukę po raz pierwszy w ośmioklasowej Szkole Podstawowej –  nowej „Tysiąclatce”, która posiadała salę gimnastyczną, boisko sportowe oraz mieszkanie dla nauczyciela.

     

    8 czerwca 1996 roku nadano szkole imię dh. Olgi Małkowskiej. „Tysiąclatka” służy do dnia dzisiejszego.                                                

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa im. dh. Olgi Małkowskiej w Sromowcach Wyżnych
   • (+18) 262-97-02
   • Szkoła Podstawowa im. dh. Olgi Małkowskiej 34-443 Sromowce Wyżne, Nad Zalew 12 Poland
   • e-puap - /spsromowcewyzne/SkrytkaESP