• RODO

    • Klauzula informacyjna RODO


     Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
     z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż:

      

     1.Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. dh. Olgi Małkowskiej
     w Sromowcach Wyżnych, ul. Nad Zalew 12, 34-443 Sromowce Wyżne.

     2. Inspektor Ochrony Danych - adres e-mail:  iod@iods.pl 

     3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji statutowych zadań szkoły wynikających
     z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO; zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)

     4. Odbiorcą danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych osobowych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora np. podmiotowi prowadzącemu dziennik elektroniczny oraz instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom) i innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa;

     5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 , ze zm.)
     i przepisami wykonawczymi do ustawy;

     6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie uniemożliwienie dopełnienia obowiązku szkolnego dziecka oraz niewypełnienie innych statutowych zadań ww. szkoły;

     7. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa

     8. Osoba, której dane osobowe przetwarza administrator danych, posiada prawo do
     (z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa):

     • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
     • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
     • przenoszenia danych,
     • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
     • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli administrator nie ma podstawy prawnej do ich przetwarzania.

     9. Przekazane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

     10. W szkole dla zapewnienia bezpieczeństwa uczniów działa monitoring wizyjny zgodnie z przepisami prawa.

      

     Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w:
      

     • https://bip.malopolska.pl/spwswyznych,m,306210,rodo.html
     • RODO
       
     • INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
      Aleksandra Szydłowska
      e-mail:  iod@iods.pl


      

     Polityka Prywatności w serwisie internetowym https://spsromowcewyzne.edupage.org/

      

      

     Informacje ogólne.

      

     1. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych

     przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich ze strony

     internetowej dostępnej pod adresem https://spsromowcewyzne.edupage.org administrowanej

     przez Szkołę Podstawową im. Dh. Olgi Małkowskiej w Sromowcach Wyżnych.

     2. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych osobowych wdrożyliśmy procedury

     które mają zapobiec naruszeniu bezpieczeństwa danych osobowych. Obowiązujące procedury

     są zgodne z prawem, w szczególności z:

     a) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia

     2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

     i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

     (RODO),

     b) Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.,

     c) Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.

     3. Dane Osobowe mogą być przez nas przetwarzane na podstawie:

     - zgody wyrażonej przez Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

     - w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają nas do przetwarzania danych

     osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

     - w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

     - gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych

     interesów realizowanych przez nas jako Administratora oraz jest niezbędne do wykonania

     zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e, f RODO).

     4. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w

     następujący sposób:

     a) poprzez informacje uzyskiwane podczas korzystania z serwisu:

     – adres IP – każdy komputer podłączony do sieci Internet ma przypisany niepowtarzalny

     numer, czyli adres IP i na jego podstawie można np. zidentyfikować kraj, z którego dany

     użytkownik łączy się z siecią,

     – pliki cookies – tzw. „ciasteczka” – czyli pliki tekstowe tworzone i przechowywane na

     komputerze użytkownika podczas odwiedzania strony internetowej,

     – informacje w dziennikach serwerów – nasze serwery automatycznie zapisują takie dane, jak

     żądanie strony wysyłane przez użytkownika, datę i godzinę żądania oraz wysłania

     odpowiedzi, dane urządzenia (np. model sprzętu), nazwę i wersję przeglądarki, język

     przeglądarki, rodzaj systemu operacyjnego,

     b) serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (w tym oznaczenie

     czasu, adres IP).

     5. Dane zbierane w punkcie 4 nie są w żaden sposób wykorzystywane do celów

     marketingowych lub do identyfikacji użytkownika, służą wyłącznie celom statystycznym.

     6. Dane podane nam w przesłanej wiadomości e-mail są przetwarzane wyłącznie w celu

     realizacji obsługi kontaktu informacyjnego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO.

      

     7. Dane osobowe użytkowników pozostawione w naszym serwisie nie zostaną udostępnione

     osobom trzecim, ani przekazane do krajów trzecich lub organizacji międzynarodowych.

     8. Do danych osobowych zawartych w przesłanych nam wiadomościach e-mail przysługuje

     prawo dostępu, prawo do ich sprostowania, prawo żądania usunięcia lub ograniczenia

     przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania

     oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie – w przypadkach i na warunkach określonych w

     RODO.

     9. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce prywatności, na które może wpłynąć

     rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych

     osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy

     informować w sposób widoczny i zrozumiały.

     10. W serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych, zwłaszcza w

     artykułach, wiadomościach oraz w postaci obrazków. Takie strony internetowe nie są w żaden

     sposób nadzorowane przez nasz serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące

     prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

     Informacja o plikach cookies

      

     1. Serwis korzysta z plików cookies (tzw. „ciasteczka”), które stanowią dane informatyczne,

     w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym

     Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.

     Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas

     przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem

     zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz

     uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu https://spsromowcewyzne.edupage.org.

     2. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

     a) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu

     korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

     b) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie

     musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

     c) określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w

     sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

     d) Zapamiętania zmiany rozmiaru czcionki i kontrastu

     3. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”

     (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami

     tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu

     wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki

     internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym

     Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia

     przez Użytkownika.

     4. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa)

     zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym

     Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie.

     Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także

     automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera  

     pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. Ograniczenia stosowania plików cookies

     mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

     5. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i

     wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu

     reklamodawców oraz partnerów. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych

     firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach:

     Polityka ochrony prywatności Google Analytics. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez

     sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do

     sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o

     ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie. W zakresie

     informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google

     użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy

     pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

     W razie wątpliwości odnośnie zapisów niniejszej polityki prywatności prosimy o kontakt 
     poprzez naszą stronę www.

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa im. dh. Olgi Małkowskiej w Sromowcach Wyżnych
   • sp_sromowcewyzne@czorsztyn.pl
   • (+18) 262-97-02
   • Szkoła Podstawowa im. dh. Olgi Małkowskiej 34-443 Sromowce Wyżne, Nad Zalew 12 Poland
   • e-puap - /spsromowcewyzne/SkrytkaESP