• Realizowane projekty

       • Lekcje pomagania

        Lekcje pomagania

        W roku szkolnym 2022/2023 klasa piąta realizowała program edukacyjny Polskiej Akcji Humanitarnej pt. Lekcje Pomagania, który wprowadzał dzieci w zagadnienie humanitaryzmu oraz pomocy ludziom bez względu na pochodzenie. Podczas 10 zajęć przeprowadzonych w trakcie spotkań z wychowawcą uczniowie uczyli się postaw solidarności oraz mądrego pomagania. (M.K)

       • Ekoprogram Ocalimy Świat

        Ekoprogram Ocalimy Świat

        W bieżącym roku szkolnym klasa 5 brała udział w ekoprogramie pt. Ocalimy Świat. Podczas zajęć z wychowawcą uczniowie słuchali audiobooków, czytali książki dostarczone do szkoły przez Fundację ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom oraz omawiali opowiadania o problemach ekologicznych i postawach moralnych napisanych specjalnie dla Programu OŚ przez kilkunastu uznanych polskich autorów dla dzieci i młodzieży. Program łączył poszerzanie wiedzy ekologicznej uczniów z kształtowaniem ich postaw i charakteru oraz podnoszeniem umiejętności społecznych i kompetencji cyfrowych. (M.K)

      • 30.10.2022
       • Ratownicy Czytelnictwa

        Ratownicy Czytelnictwa

        W roku szkolnym 2022/2023 nasza szkoła przystąpiła do programu Fundacji Powszechnego Czytania pod nazwą "Ratownicy Czytelnictwa". Celem projektu jest upowszechnianie czytelnictwa w środowisku szkolnym. W tym roku hasło przewodnie akcji to “Wszystkie ręce na pokład”. Angażując się w inspirowanie na rzecz czytelnictwa, staramy się o uzyskanie Certyfikatu Szkoły Ratowników Czytelnictwa.

       • Nasza szkoła przystąpiła do Rządowego programu Laboratoria Przyszłości. Jest to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 

        Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). Udział w programie pozwala na stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań. Laboratoria Przyszłości to największa inwestycja państwa polskiego w historii, w nowoczesną edukację!  Wsparcie zostało nam przekazane  w całości z góry, bez konieczności wniesienia wkładu własnego. Więcej informacji o programie znajdziesz na stronie https://www.gov.pl/web/laboratoria

      • 21.11.2020
       • W roku szkolnym 2020/2021 nasza szkoła przystąpiła do „Programu dla szkół", który jest kontynuacją programów „Owoce i warzywa w szkole" oraz „Szklanka mleka" realizowanych w ubiegłych latach.

        Program skierowany jest do uczniów klas I-V. Celem programu jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw oraz mleka i przetworów mlecznych w ich codziennej diecie. Program ma również na celu propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania o charakterze edukacyjnym realizowanym w szkole.

        Więcej informacji o programie można znaleźć pod adresem https://www.programdlaszkol.org 

      • 11.09.2020
       • Megamisja

        Megamisja

        MegaMisja, czyli cyfrowa edukacja w szkole i świetlicy szkolnej.

        Od września 2020 roku w naszej szkole realizowany jest program edukacyjny dla świetlic szkolnych „MegaMisja”, którego organizatorem jest Fundacja Orange. Celem programu jest podniesienie wiedzy i cyfrowych kompetencji uczniów. Programem objęci są uczniowie klasy I korzystający ze świetlicy szkolnej. Zajęcia odbywają się przeważnie raz w tygodniu i trwają 45 – 60 minut i są one oparte na mechanizmie gry edukacyjnej. Głównymi bohaterami są Julka i Kuba oraz Psotnik,  którzy mają mnóstwo pytań i kłopot z cyfrowym wynalazkiem.  W ciągu 10 miesięcy roku szkolnego dzieci, dzięki programowi Fundacji Orange, poszerzą wiedzę w różnych obszarach tematycznych:

        1. Korzystanie z informacji

        2. Dziecko w środowisku medialnym

        3. Język mediów

        4. Prawo

        5. Kreatywne korzystanie z mediów

        6. Bezpieczeństwo w komunikacji i mediach

        7. Etyka i wartości w komunikacji i mediach

        8. Ekonomiczne aspekty działania mediów

        9. Kompetencje cyfrowe

        10. Mobilne bezpieczeństwo

        11. Programowanie

        Dzieci pracując w grupie, podejmują kolejne wyzwania i zdobywają dla grupy „MegaMonety”, które naliczają się za każde wykonane zadanie.

        Więcej informacji o programie można znaleźć na stronie: https://megamisja.pl/ 

      • 23.11.2020
       • Zaprzyjaźnij się z osobą niewidomą

        Zaprzyjaźnij się z osobą niewidomą

        Nasza szkoła przystąpiła do projektu pod nazwą ”Zaprzyjaźnij się z osobą niewidomą”.

        Przedsięwzięcie jest realizowane przez fundację „Świat według Ludwika Braille’a”, a  głównym celem jest wspieranie edukacji oraz uwrażliwienie uczniów na potrzeby osób z niepełnosprawnością wzrokową. Otrzymane zestawy edukacyjne (broszura z alfabetem brajlowskim) zostaną wykorzystane podczas lekcji w klasach IV-VIII oraz przekazane uczniom po zakończeniu zajęć zdalnych. (J.K)

      • 17.03.2021
       • Kolejna edycja programu „Umiem pływać”

        Kolejna edycja programu „Umiem pływać”

        Projekt jest realizowany w ramach ogólnopolskiego programu powszechnej nauki pływania finansowanego przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

        Główne cele projektu:

        • upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży,
        • nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania,
        • profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy,

        • zapobieganie zjawiskom patologii społecznych, w tym alkoholizmowi, poprzez organizację zajęć sportowych dla uczniów,

        • efektywne wykorzystanie infrastruktury sportowej (pływalnie),

        • wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej poprzez objęcie projektem w szczególności uczniów, zamieszkałych w miejscowościach, w których nie wybudowano krytej pływalni,

        • edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych.

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa im. dh. Olgi Małkowskiej w Sromowcach Wyżnych
   • (+18) 262-97-02
   • Szkoła Podstawowa im. dh. Olgi Małkowskiej 34-443 Sromowce Wyżne, Nad Zalew 12 Poland
   • e-puap - /spsromowcewyzne/SkrytkaESP