• Aktualności

      • Zakończenie roku szkolnego 2021/2022

       27.06.2022

       24 czerwca o godz. 8.00 na sali gimnastycznej w podniosłej atmosferze rozpoczęło się uroczyste zakończenie roku szkolnego. Najpierw została odprawiona msza święta, której oprawę muzyczną wzbogacił śpiewem i grą na organach Konrad Bańkosz. Potem nastąpiła ceremonia przekazania Sztandaru Szkoły i ślubowania absolwentów. Następnie klasa ósma przedstawiła program artystyczny pt. „Załoga już opuszcza pokład”. Klasa siódma pożegnała absolwentów upominkami i oddała głos Pani Dyrektor, która wręczyła nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców dla uczniów z wysokimi wynikami w nauce oraz ze 100% frekwencją. Nagroda za najwyższą średnią przypadła tego roku uczennicy Joannie Olejarz z kl. VI, natomiast nagrodzoną absolwentką z najwyższą średnią została Milena Sproch. Rada Rodziców oraz Samorząd Uczniowski złożyli na ręce Pani Dyrektor oraz nauczycieli kwiaty i podziękowania za trud i prace minionego roku szkolnego. Na końcu uczniowie udali się na spotkania z wychowawcami.(M.K)

      • Konkurs Piosenki Angielskiej

       27.06.2022

       W środę 22  czerwca 2022 r. w naszej szkole odbyła się kolejna edycja konkursu piosenki angielskiej. Uczestnicy w dwóch kategoriach wiekowych zaprezentowali swoje umiejętności wokalno – językowe w dobranym przez siebie repertuarze. Jury po długich obradach wyłoniło następujących zwycięzców:

       Kategoria klas I – III:

       1 miejsce  - Aleksandra Pałach,

       2 miejsce  - Szczepan Pierwoła

       3 miejsce – Sara Janczy

       Kategoria klas IV- VIII:

       1 ex aequo Amelia Niemiec oraz trio : Aleksandra Gabryś, Maria Pierwoła i Łucja Przysiężny

       2 miejsce  - Gabriela Kurnyta

       Nagrody w konkursie ufundowała Rada Rodziców. (M.K)

      • Program „Kubusiowi Przyjaciele Natury”

       27.06.2022

       W tym roku szkolnym oddział przedszkolny wziął udział w programie „Kubusiowi Przyjaciele Natury”. Program umożliwił utrwalenie oraz przyswojenie nowych wiadomości z zakresu ochrony środowiska, szacunku do przyrody, zdrowego stylu życia. Dzieci podczas wycieczek po okolicy obserwowały piękno przyrody w różnych porach roku, uczyły się szacunku do zwierząt i opieki nad nimi.. Poznały sposoby segregacji śmieci oraz pojęcie recyklingu. Dowiedziały się, że ruch i aktywność fizyczna są bardzo ważne w życiu człowieka. Przyswoiły podstawowe informacje o zdrowym odżywianiu. Odwiedziły też pasiekę pszczelarską, gdzie poznały życie pszczół i próbowały smak miodu.(M.P.)

      • Program "Czyste powietrze wokół nas"

       27.06.2022

       Nasz oddział przedszkolny w tym roku szkolnym realizował program przedszkolnej edukacji antytytoniowej pt. „Czyste powietrze wokół nas”. Założeniem  programu było zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów oraz wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy. Program ten skierowany był też do rodziców dzieci, którego głównym celem był wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy.  Dzieci wykonywały własne znaczki „Nie pal przy mnie”, rysowały różne źródła dymu, poznały postać Dinusia i śpiewały jego piosenkę. Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły we wszystkich zajęciach. (M.P.)

      • Przedszkolaki w bibliotece publicznej

       27.06.2022

       W ciągu roku szkolnego 2021/2022 przedszkolaki dwa razy wybrały się do Biblioteki Publicznej w naszej miejscowości. Jesienią, podczas pierwszego spotkania, bibliotekarka Pani Dorota zapoznała dzieci z zasadami zachowania się w bibliotece, przedstawiła księgozbiór dla dzieci. Dzieci dowiedziały się, w jaki sposób wypożycza się książki i jak należy o nie dbać. Po raz drugi przedszkolaki odwiedziły bibliotekę w kwietniu w związku z obchodzonym Światowym Dniem Książki. Brały aktywny udział w zajęciach, poznały drogę książki od pisarza do czytelnika, obejrzały teatrzyk „O smoku wawelskim”, rozwiązywały zagadki dotyczące baśni dla dzieci. Na koniec spotkania wykonywały zakładki do książek. Wizyty w bibliotece były dla dzieci ciekawym doświadczeniem.(M.P.)

      • Szkolenie małych ratowników z klasy 2 i 3.

       25.06.2022

       W czwartek 23.06 klasy 2 i 3 wzięły udział w szkoleniu pierwszej pomocy, przeprowadzonym przez inspektora BHP p.Justynę Bednarczyk. Uczniowie zostali zapoznani z zasadami postępowania w sytuacji zagrożenia życia innej osoby. Mieli możliwość wykonać ćwiczenia na fantomie z użyciem defibrylatora. Była ćwiczona bezpieczna pozycja poszkodowanego, udzielanie pierwszej pomocy przy skaleczeniach i złamaniach. Dowiedzieli się o zachowaniu przy ugryzieniach przez kleszcze, osy i inne owady. Wszyscy wykazali się bardzo dobrymi wiadomościami na temat ratownictwa i zagrożeń w przeprowadzonym przez p.inspektor teście. Na koniec wszyscy otrzymali dyplomy potwierdzające udział w szkoleniu. (B.N-B)

      • Sukcesy naszych uczniów

       25.06.2022

       W ciągu roku szkolnego 2021/22 uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w wielu konkursach zarówno szkolnych, jak i o randze gminnej, rejonowej i ogólnopolskiej. Wykazywali się swoimi wiadomościami, umiejętnościami, rozwijali zainteresowania oraz zdobywali nagrody. W czwartek, przed zakończeniem roku szkolnego podsumowano ostatnie już konkursy, w których nasi uczniowie zajęli prestiżowe miejsca i zostali nagrodzeni, a były to: Międzynarodowy Konkurs Matematyczny -,,Kangur Matematyczny 2022,” Ogólnopolski Konkurs Fizyczny- ,,Lwiątko 2022”, Gminny Konkurs Matematyczny dla klas III, Gminny Konkurs Ortograficznych dla klas III i szkolny konkurs ,,Najaktywniejszy czytelnik.”

      • Wakacyjne rady

       24.06.2022

       22 czerwca odbył się apel podczas, którego p. Bożena Pierwoła przeprowadziła z uczniami pogadankę w oparciu o prezentację multimedialną. Jej tematem przewodnim było bezpieczeństwo podczas wakacyjnego wypoczynku.  Wszystkim uczniom życzymy wspaniałych wakacji. Pamiętajmy, że to przede wszystkim od nas zależy, czy będą one bezpieczne, a tym samym udane. Dlatego niezależnie od miejsca, w którym je spędzamy, zachowujmy się odpowiedzialnie, pamiętając o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. (B.P)

      • Wspomnienia o druhnie Oldze

       24.06.2022

       W dniu 22 czerwca odbył się w szkole apel poświęcony patronce szkoły druhnie-Oldze Małkowskiej. Uczestniczyli w nim wszyscy uczniowie i nauczyciele naszej szkoły. Na wstępie apelu odśpiewano hymn szkoły, po którym drugoklasiści przypomnieli zebranym życiorys Olgi Małkowskiej. Szczególnie zwrócili uwagę na jej popyt i działalność w Sromowcach Wyżnych. Na zakończenie spotkania zostały wręczone nagrody zwycięzcom dwóch konkursów, które były przeprowadzone w szkole, a tematycznie nawiązywały do życia naszej patronki.  Pierwszy z nich to konkurs plastyczny dla klas I-III pt. ,,Druhna Oleńka w oczach sromowskich dzieci. ” W drugim wzięli udział uczniowie z klas V-VIII, a miał on formę testu sprawdzającego wiedzę o życiu Olgi Małkowskiej. Konkursy zostały zorganizowane przez p. Katarzynę Jabłońską-Rola i p. Bożenę Pierwoła. (B.P)

      • Ognisko klasowe

       24.06.2022

       22 czerwca, uczniowie klasy V wraz z wychowawczynią  panią Jadwigą Kobylarczyk zorganizowali ognisko klasowe. Impreza tradycyjnie rozpoczęła się od pieczenia kiełbasek, które ufundowała Rada Rodziców. Piękna pogoda sprzyjała również zabawom na świeżym powietrzu. W rozmowach na różne tematy przy ognisku spędziliśmy wspólnie miło czas. Uczniowie wrócili do domów uśmiechnięci i zadowoleni z zamiarem zorganizowania kolejnego ogniska w przyszłym roku szkolnym. (J.K)

      • Święto Rodziców

       24.06.2022

       14 czerwca w naszej szkole odbyła się piękna uroczystość,  którą przygotowali uczniowie klas I-III oraz przedszkolaki pod kierunkiem swoich wychowawczyń. Honorowymi gośćmi tego spotkania byli rodzice.  Dzieci zaprezentowały tańce, wiersze i zaśpiewały piosenki, w których wyraziły swoją miłość i wdzięczność rodzicom za ich dobroć i cierpliwość, za serce, które tak wiele rozumie i tak wspaniale wybacza. Nie zabrakło tradycyjnego "Sto lat" i własnoręcznie wykonanych upominków. (B.P)

      • Spotkanie z przedstawicielem Straży Pożarnej

       23.06.2022

       20.06.22 r. naszą szkołę odwiedził przedstawiciel Straży Pożarnej. Celem spotkania było przeprowadzenie rozmowy dotyczącej tematyki bezpieczeństwa pożarowego oraz zapobiegania powstawaniu pożarom - w szkole, domu, na podwórku, a także w innych miejscach, gdzie mogą znaleźć się dzieci i młodzież. Uświadomiono uczniów o skutkach  łamania tychże zasad ,w tym  konsekwencji ponoszenia odpowiedzialności za zachowanie mogące spowodować pożar. Usystematyzowano wiedzę dotyczącą bezpiecznego użytkowania pomieszczeń i przedmiotów. Ponadto młodzież zapoznała się z zadaniami realizowanymi przez Państwową Straż Pożarną, sposobami alarmowania oraz zachowania się w przypadku zagrożenia. Zbliżają się wakacje, podczas których wiedza z zakresu edukacji przeciwpożarowej  jest niezbędna. Nasi uczniowie zdają sobie sprawę z zagrożeń związanych z letnim okresem wypoczynkowym. Mają świadomość, iż w tym okresie wypoczynku beztroska, brawura i bezmyślność sprzyjają występowaniu nieszczęśliwych zdarzeń mających często poważne skutki. Wierzymy, iż będą  pamiętać i przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa na drodze, nad wodą, w lesie oraz w czasie podróży. (U.D)

      • IV Przegląd Folkloru Pienin Gorców i Podhala „Nuta Dunajca”

       23.06.2022

       W dniach 11-12.06.2022 roku w Maniowach odbył się IV Przegląd Folkloru Pienin Gorców i Podhala „Nuta Dunajca". Celem konkursu jest kultywowanie oraz popularyzowanie tradycji związanej z niematerialnym dziedzictwem kultury terenów górskich jakim jest śpiew, gwara i muzyka ludowa. Gwarę sromowską na konkursie zaprezentowały: Kornelia Dębska, Magdalena Olejarz, Liliana Sproch, Anna Kozub, Sara Janczy, Józefa Sproch, Aleksandra Gabryś, Martyna Kobylarczyk, Katarzyna Janczy. Gratulujemy Kornelii i Martynie II miesca, Ani wyróżnienia natomiast  Aleksandrze i Katarzynie  I miejsca w kategorii gawędziarz i zakwalifikowanie się do udziału w  Sabałowych Bajaniach w Bukowinie Tatrzańskiej. (J.K) 

      • Wycieczka do Kopalni Soli w Bochni

       21.06.2022

       14 maja odbyła się wycieczka klas 2 i 3 do Bochni. W programie wycieczki było zwiedzanie kopalni, zapoznanie z historią soli na terenach Polski, warsztaty plastyczno-techniczne, spotkanie ze Skarbnikiem, przejazd kolejką oraz obiad. Przewodnicy przekazali uczniom w bardzo ciekawej formie informacje i ciekawostki dotyczące kopalni soli w Bochni. Na warsztatach zostały wykonane przestrzenne prace plastyczne, które dzieci zabrały do domu. Była tez możliwość kupienia drobnych pamiątek. Po udanej wycieczce wróciliśmy do domu. (B.N-B)

      • Gminny Konkurs Matematyczny i Ortograficzny

       20.06.2022

       W ostatnich dniach  maja 30, 31 odbyły się  Gminne Konkursy-ortograficzny w S.P w Kluszkowcach i matematyczny dla klastrzecich w S.P w Maniowach. W konkursie  ortograficznym  wzięło udział 3 uczniów z klasy 3 i czterech uczniów  z klas IV-VIII. W kategorii  klas trzecich, II miejsce zajęła Zuzanna Pierwoła. Konkurs matematyczny był zorganizowany  dla  uczniów klas III i wzięło w nim udział 4 uczniów z nasze szkoły. W tym konkursie II miejsce zajął Maciej Siedlarczyk, a Piotr Kowalczyk zajął miejsce I. Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursów. (B.N-B)

      • Akcja Przewodnicy Dzieciom

       13.06.2022

       W ramach akcji Przewodnicy Dzieciom  uczniowie klasy 8 wzięli udział w zorganizowanym przez przewodników PTTK Krościenko, wyjeździe do Krakowa. W czasie wycieczki zaplanowane było zwiedzanie Muzeum Lotnictwa Polskiego oraz obiad. Dodatkowo  uczniowie odwiedzili Park Edukacyjny im.St. Lema, gdzie mogli samodzielnie przeprowadzić ciekawe eksperymenty i poznać zasady fizyki. Dzięki dobrej pogodzie wszystkie punkty programu zostały zrealizowane.(B.N-B)

      • Podium jest nasze!

       08.06.2022

       W XVIII Międzyszkolnym Konkursie Przyrodniczym „JESTEM WSPÓŁODPOWIEDZIALNY ZA STAN ŚRODOWISKA” nasi uczniowie byli bezkonkurencyjni. Spośród 15 uczestników etapu szkolnego z klas 7 i 8 wyłoniło się troje reprezentantów Szkoły, którzy w etapie finałowym zdobyli wszystkie trzy czołowe miejsca. A byli to uczniowie naszej klasy ósmej:

       Milena Sproch

       Jan Stopiak

       Magdalena Kowalczyk

       Nagrody odebrali z rąk Dyrektora Szkoły Podstawowej w Sromowcach Niżnych, Pana Krzysztofa Nosala oraz organizatorki Konkursu, Pani Grażyny Łabno, która z okazji obchodzonego corocznie 5 czerwca Światowego Dnia Środowiska przygotowała wraz z uczniami ciekawą prelekcję na ten temat.

       Wszystkim zwycięzcom składamy serdeczne gratulacje! (B. L)

      • Moje pierwsze prawo jazdy - karta rowerowa

       05.06.2022

       Egzamin na kartę rowerową składał się z dwóch części – teoretycznej i praktycznej. Test teoretyczny uczniowie zdawali 20 maja,  sprawdzał znajomość przepisów ruchu drogowego, których dzieci nauczyły się podczas zajęć. Po uzyskaniu pozytywnego  wyniku egzaminu teoretycznego, czwartokasiści przystąpili 3 czerwca do egzaminu praktycznego, który obejmował: slalom, zakręcanie w kwadracie, korytarz, jazda rowerem po linii prostej i zatrzymanie się w wyznaczonym miejscu. Gratuluję uczniom zdanych egzaminów oraz ich pierwszego prawa jazdy! (J.K)

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa im. dh. Olgi Małkowskiej w Sromowcach Wyżnych
   • (+18) 262-97-02
   • Szkoła Podstawowa im. dh. Olgi Małkowskiej 34-443 Sromowce Wyżne, Nad Zalew 12 Poland
   • e-puap - /spsromowcewyzne/SkrytkaESP